TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Nhận thấy trong tương lai Nông Nghiệp Công Nghệ Cao sẽ là định hướng phát triển sống còn của Nông Nghiệp Việt Nam. VN Organi Farm là 1 trong những doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và châu Mỹ.
Trong vòng 5 năm tới, VN Organi Farm sẽ bao tiêu các vùng canh tác có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp để hình thành nên các khu sản xuất nông nghiệp cao với tổng diện tích lên tới 100 ha. Theo đó chúng tôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng theo chiều hướng phát triển bền vững và an toàn cho người sử dụng.

Sứ mệnh

‘Vì Nông Nghiệp Việt Nam’’

VN Organi Farm hình thành để thực hiện sứ mệnh giải phóng giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam, xây dựng vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao để đưa ra thị trường các sản phẩm từ nông sản hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước & quốc tế. Khi xây dựng hệ sinh thái VN Organi Farm, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và 100% Organic phục vụ cho người tiêu dùng, vừa tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế & an sinh xã hội tại địa phương.